Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Льоки 18 ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 206255134
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Княгиня Косара 18
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Княгиня Косара 18
Телефон: 0883487815
E-mail: krystio.andreev@gmail.com


Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Име: Кръстьо Андреев
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Княгиня Косара 18
Телефон: 0883487815 
E-mail: krystio.andreev@gmail.com


Льоки 18 ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни


Чл. 1. Льоки 18 ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:


- Изрично получено съгласие от Вас като ползвател на услугата/клиент;
- Изпълнение на задълженията на Льоки 18 ЕООД по договор с Вас;
- Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Льоки 18 ЕООД;
- Изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия на Льоки 18 ЕООД;
- За целите на легитимните интереси на Льоки 18 ЕООД или на трета страна.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни


Чл. 2. (1) Льоки 18 ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие му предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели:


- счетоводни цели;
- статистически цели;
- защита на информационната сигурност;
- обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответнатауслуга;
- разрешаване на спорове между Вас и трети лица.


(2) Льоки 18 ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

- законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
- ограничение на целите на обработване;
- съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
- точност и актуалност на данните;
- ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
- цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.


(3) При обработването и съхранението на личните данни, Льоки 18 ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

- изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Льоки 18 ЕООД?


Чл. 3. (1) Льоки 18 ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:


- създаване на профил в електронния магазин за използване на услугата – целта на тази операция е идентифициране на лицето, за да му бъде предоставена услугата;

- обработка на плащане за продукт/услуга и счетоводно отчитане – целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството;

- обработка на поръчка – целта на тази операция е приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния магазин до крайния клиент;

- обработка на заявки за кредит - целта е да бъде подадена необходимата информация на кредитната институция.


(2) Льоки 18 ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели:

Ваши индивидуализиращи данни: Име, ЕГН, Адрес, Електронна поща и IP адрес – за целите на изпълнение на договора и продажба и доставка  на стока;

информация, свързана с плащане и избраните методи на плащане– за целите на продажбата и изпълнение на договора;

други данни, необходими за изпълнението на задълженията по договора – за целите на продажбата.

(3) Льоки 18 ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:


- разкриват расов или етнически произход;

- разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

- генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.


(4) Личните данни са събрани от Льоки 18 ЕООД от следните източници:


- поръчка направена в уеб сайт на фирмата;

- телефонен разговор след направена поръчка или запитване;

- получаване на е-mail със запитване.


Срок на съхранение на личните ви данни


Чл. 4. (1) Льоки 18 ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 30 дни. След изтичането на този срок, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.


(2) Льоки 18 ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси фирмата.


Предаване на вашите лични данни за обработване


Чл. 5. (1) Льоки 18 ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.


(2) Хипотези, при които  Льоки 18 ЕООД предава личните ви данни на трети лица:


Необходимост от транспортни услуги. Льоки 18 ЕООД предоставя на куриерската фирма ангажирана с доставката на поръчаната от Вас стока, данните необходими за доставката на стоката. В такъв случай доставчикът се явява обработващ лични данни спрямо администратора Льоки 18 ЕООД.


Кандидатстване за кредитиране, свързано с покупката на стоки предлагани от Льоки 18 ЕООД. Ако използвате тази услуга, Вие трябва да предоставите на Льоки 18 ЕООД свои лични данни съгласно форма определена от кредитната институция, към която отправяте заявката. В тази хипотеза Льоки 18 ЕООД се явява обработващ лични данни, а кредитната институция е администратор.


Посоченият кръг от лица, на които Льоки 18 ЕООД предоставя ваши лични данни в определени хипотези, спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните данни.


(3) Льоки 18 ЕООД не изпозлва автоматизирано обработване, включително профилиране на събираните лични данни.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Право на достъп

Чл. 6. (1) Вие имате право да изискате и получите от Льоки 18 ЕООД  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните

Ви данни.

(3) Льоки 18 ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Льоки 18 ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

(5) Льоки 18 ЕООД осигурява функционалност, чрез Вашия профил в сайта да коригирате и попълвате вашите лични данни, ако нямате регистриран профил може да се свържете с нас по e-mail.


Право на коригиране или попълване

Чл. 7. Вие имате право да поискате от Льоки 18 ЕООД да:

- коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
- да попълни непълните лични данни, свързани с Вас;


Льоки 18 ЕООД осигурява функционалност, чрез Вашия профил в сайта да коригирате и попълвате вашите лични данни, ако нямате регистриран профил може да се свържете с нас по e-mail.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 8. (1) Вие имате правото да поискате от Льоки 18 ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Льоки 18 ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:


- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
- вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.


(2) Льоки 18 ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Льоки 18 ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


(3) Льоки 18 ЕООД осигурява функционалност, чрез Вашия профил в сайта да упражните правото си на изтриване (“да бъда забравен”). Aко нямате регистриран профил може да се свържете с нас по e-mail.


Право на преносимост

Чл. 9. Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Льоки 18 ЕООД, Вие можете, след като се легитимирате пред Льоки 18 ЕООД:

- да поискате от Льоки 18 ЕООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат;

- Льоки 18 ЕООД осигурява функционалност, чрез Вашия профил в сайта да упражните правото си на преносимост. Aко нямате регистриран профил може да се свържете с нас по e-mail.


Право на възражение

Чл. 10. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Льоки 18 ЕООД, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 11. (1) Ако Льоки 18 ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.


(2) Льоки 18 ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

- е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
- е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
- уведомяването би изисквало непропорционални усилия.


Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 14. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата, Льоки 18 ЕООД може да предостави данните на следните лица:


- куриерски фирми - те се явяват обработващи личните данните;
- кредитни институции - те се явяват администратор на личните данните;


Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg